Příklady stylů

Zde je kód na kostru stylů, kterou používáme v knize, abysme poukázali na různé časti stránky. Zkopírujte a vložte ho, abyste postupovali spolu s příkladem. Můžete změnit barvy, jak se vám líbí, ale ujistěte se, že jsou všechny jiné, takže můžete vidět různé části stránky.

/* technické věci - metoda nastavení velikosti okrajů boxů */ 
html {
	box-sizing: border-box;
} 
*, *:before, *:after {
	box-sizing: inherit;
}

/* stylujeme různé konstrukční prvky - elementy */ 
html {
	background-color: Black; 
} 

body {
	background-color: GhostWhite;
}

header {
	background-color: Crimson;
}

nav {
	background-color: DarkOrange;
} 

article {
	background-color: Gold;
}

section {
	background-color: LawnGreen;
} 

aside {
	background-color: RoyalBlue;
}

footer {
	background-color: DarkOrchid;
}